1. PRINCIPIS CLAU

 

Sempre hem estat compromeses en prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

 

Legalitat: Només recopilarem les seves Dades personals per a finalitats específiques, explícites i legítimes.

Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per a les finalitats per a les quals s'han recopilat.

Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seves dades personals per a finalitats declarades i només segons els seus desitjos.

Precisió: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzades.

Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per a garantir que les seves dades no pateixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícita.

Accés i Rectificació: Disposem de mitjans per a què accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.

Conservació: Conservem les seves dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per a les finalitats per a les quals s'han recopilat.

Les transferències internacionals: quan es doni el cas que les seves dades vagin a ser transferides fora de la UE/EEE es protegiran adequadament.

Tercers: L'accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d'acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.

Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.

 

2. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

 

Les tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

 

Dades de caràcter identificatiu.

També recollim de manera automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu en la política de cookies.

 

Sempre que sol·licitem les seves dades personals, l'informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina finalitat. En general, recollim i tractem les seves dades personals amb el propòsit de:

 

Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats en el sector.

Enviament de comunicacions.

 

3. LEGITIMITAT

 

D'acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals podran tractar-se sempre que:

 

Ens ha donat el seu consentiment a l'efecte del tractament. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

Per requeriment legal.

Per exisitir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitat, com per exemple l'enviament d'informació comercial bé per subscripció a nostra newsletter o per la seva condició de client.

Per ser necessària per a la prestació d'algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vostè i nosaltres.

 

4. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

 

Les dades poden ser comunicats a empreses relacionades amb ATZAVARA per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d'Encarregats del Tractament. L'empresa no realitzarà cap cessió, excepte per obligació legal.

 

5. ELS SEUS DRETS

 

En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per a:

 

Accedir a les seves dades personals i a qualsevol altra informació indicada en l'Article 15.1 del RGPD.

Rectificar les seves dades personals que siguin inexactes o estiguin incomplets d'acord amb l'Article 16 del RGPD.

Suprimir les seves dades personals d'acord amb l'Article 17 del RGPD.

Limitar el tractament de les seves dades personals d'acord amb l'Article 18 del RGPD.

Sol·licitar la portabilitat de les seves dades d'acord amb l'Article 20 del RGPD.

Oposar-se al tractament de les seves dades personals d'acord amb l'article 21 del RGPD.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a mungodoy@gmail.com

 

També té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

 

6. INFORMACIÓ LEGAL

 

Els requisits d'aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui en qualsevol cas.

 

Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l'empresa pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això ocorri, li avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torni a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmi la seva acceptació.